logo-loader
Comunicare

LEADER PENTRU MOLDOVA RURALĂ: Apel de propuneri pentru finanțarea Grupurilor de Acțiune Locală

  • Dezvoltare rurală
  • Noutăți
18 aprilie 2022
Vizite: 608

Solidarity Fund PL în Moldova, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER (RNL) și în strânsă cooperare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), anunță lansarea apelului de propuneri din cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală – Inception Fund, ca parte a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de USAID și Polish Aid.

Misiunea Fondului de Dezvoltare Rurală – Inception Fund (FDR Inception Fund) este de a contribui la procesul de consolidare a GAL-urilor noi create, prin asigurarea suportului informațional și financiar al acestora, în scopul dezvoltării rurale din țară, prin îmbunătățirea competitivității și condițiilor de trai în comunitatea rurală și consolidarea capacităților de implementare a abordării LEADER.  

Obiectivele specifice sunt:    

  • asigurarea cu fonduri a GAL-urilor pentru cofinanțarea proiectelor și a inițiativelor locale, care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL-urilor; 
  • implementarea instrumentelor noi, dar și a bunelor practici de gestionare a proceselor de dezvoltare locală utilizate  deja de către alte GAL-uri în cadrul altor fonduri implementate; 
  • contribuția la dezvoltarea instituțională și operațională a GAL-ului;  
  • consolidarea experienței de implementare LEADER în Republica Moldova.    

Bugetul total al FDR Inception Fund este de 9 280 000,00 MDL. 

FDR Inception Fund va oferi cofinanțarea Grupurilor de Acțiune Locală, astfel GAL-urile vor avea posibilitatea să obțină o sumă de până la 600.000,00 MDL, dintre care 30% vor fi alocate pentru costuri administrative, inclusiv (I) remunerarea echipei manageriale a GAL-ului, (II) desfășurarea apelului de propuneri la nivel local, (III) activități de dezvoltare instituțională, iar 70% vor fi direcționate pentru costuri de program (finanțarea micro-proiecte în valoare de 20.000,00 – 80.000,00 MDL). Rolul finanțării micro-proiectelor este de a stimula activismul, de a mobiliza actorii comunității locale și de a-i încuraja să contribuie la procesele de dezvoltare locală. 

Apelul de propuneri pentru implementarea FDR Inception Fund este deschis pentru Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova noi create în cadrul proiectelor MRLP (LEADER pentru Moldova Rurală) și EU-LEADER (Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova), care activează în baza principiilor abordării LEADER și care au fost înregistrate sau au inițiat procesul de înregistrare al GAL-lui ca entitate juridică.  

Termenul limită de aplicare: 

Termenul limită pentru depunere a aplicațiilor online este 16 mai 2022, inclusiv. 

Mai multe informații privind conceptul, criteriile de eligibilitate, procedura de depunere a aplicațiilor, precum și cea de evaluare a acestora (inclusiv criteriile de evaluare de conținut) pot fi găsite în Regulile de participare ale apelului de propuneri și anexele acestuia. Vă rugăm să citiți detaliat Regulile de participare înainte de a depune dosarul de înregistrare. 

În cazul în care aveți întrebări/neclarități la Regulile de participare ale apelului de propuneri vă rugăm să le adresați la adresa: vitalie.ababii@solidarityfund.md până la data de 27 aprilie, astfel încât în perioada 28 aprilie – 03 mai 2022 să organizăm o sesiune de informare a GAL-urilor (în format online), la care se vor oferi răspunsuri.  

Contacte:  

Pentru întrebări suplimentare legate de procedura de aplicare – 060 167 674.  

Pentru întrebări tehnice – 069 513 179. 

Anexe: 

Anexa nr. 1 – Formularul de cerere (online).

Anexa nr.2 – Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi documentelor prezentate (descărcați).

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate
facilitate

0

membri în
echipă