logo-loader
Ce facem

Protecție Civilă

Vizite: 2364

Consolidarea capacităților de protecție civilă prin crearea unui mediu favorabil pentru Posturile teritoriale de Salvatori și Pompieri Voluntari.

În cadrul Programului sunt implementate proiecte ce au drept scop consolidarea capacităților de protecție civilă în Republica Moldova prin crearea unui mediu favorabil pentru funcționarea și dezvoltarea Posturilor Teritoriale de Salvatori și Pompieri Voluntari (PTSPV). 

În anul 2022 a demarat implementarea proiectului pilot „Consolidarea capacităților de protecție civilă în Republica Moldova”, cu scopul de a evalua cadrul de reglementare și experiența actuală de funcționare a PTSPV în RM, inclusiv evaluarea capacităților tehnico-materiale și de resurse umane ce pot fi implicate în activitatea acestor posturi. Totodată, în cadrul activităților proiectului vor fi implementate bunele practici ale țărilor membre ale Uniunii Europene în vederea elaborării unor standarde de funcționare ale PTSPV.   

Activitățile planificate pentru în cadrul programului  sunt divizate în 4 componente:   

Componenta 1: Proiectarea unui cadru normativ favorabil pentru dezvoltarea PTSPV.  

Actualmente, legislația Republicii Moldova nu reglementează voluntariatul în situații de urgență iar acest lucru creează dificultăți majore în comunitățile în care există PTSPV iar activitatea acestora întâmpină dificultăți la capitolul: angajarea personalului, finanțare, asigurare medicală a pompierilor, evidența contabilă etc. Îmbunătățirea cadrului legal urmează a fi efectuată în cadrul unei viziuni cuprinzătoare a dezvoltării PTSPV precum și în paralel cu elaborarea unor standarde de activitate în ceea ce privește: (i) instruirea pompierilor voluntari; (ii) condițiile de echipare și de infrastructură și (iii) proceduri operaționale;   

Componenta 2: Pilotarea standardelor elaborate în comunitățile rurale selectate.  

Acțiunile din cadrul acestei componente sunt focusate pe îmbunătățirea infrastructurii și dotarea cu echipament modern a PTSPV selectate în cadrul unor apeluri publice. Investițiile în infrastructura necesară a PTSPV va crea condiții mai bune și va spori implicarea comunității in activitatea PTSPV concomitent facilitând și elaborarea standardelor de activitate.   

Componenta 3: Îmbunătățirea instruirilor și a capacităților operaționale ale PTSPV.    

Acțiunile vin să testeze modele noi în ceea ce privește instruirile inițiale și continue dedicate pompierilor voluntari, procedurile operaționale de intervenție, inclusiv implicarea instructorilor IGSU și a pompierilor în furnizarea de instructaje practice pentru PTSPV.   

Componenta 4: Consolidarea implicării comunității și a încrederii publicului în activitatea PTSPV.    

Componenta implică organizarea evenimentelor publice în care sunt promovați pompierii voluntari și beneficiile activităților acestora, inclusiv prin organizarea unui festival anual dedicat pompierilor voluntari. Totodată sunt planificate activități de dezvoltare a unei asociații reprezentative ce va prelua rolul de promotor al pompierilor voluntari din țară.   

Proiectul este implementat  la nivel central, prin elaborarea unui cadru de reglementare mai favorabil cât și la nivel local, pentru testarea soluțiilor în practică.  

Proiectul este implementat în concordanță cu viziunea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și strategiile de dezvoltare ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI).  

 

Persoana
de contact

Vitalie Lupașcu

Specialist | Protecția Civilă vitalie.lupascu@solidarityfund.md (+373) 79202047

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate
facilitate

0

membri în
echipă