logo-loader
Ce facem

A2S - Consolidarea Măsurilor de Încredere între comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru

Vizite: 1873

Consolidarea încrederii dintre comunități și stabilirea relațiilor de cooperare dintre ambele maluri ale Nistrului este una dintre direcțiile de dezvoltare a organizației noastre. Astfel, intenționăm să îmbunătățim suportul mutual prin implementarea programului „Consolidarea Măsurilor de Încredere”.

CMÎ este un proces pornit la nivel local, ce necesită implicarea multor actori motivați de a aduce schimbări pozitive în comunitățile lor.

Abordarea CMÎ are scopul să încurajeze comunitățile să exploreze resursele locale și să pună bazele unei viziuni comune de termen lung prin cooperarea intersectorială și intermunicipală. O cooperare comună e creată prin acțiuni integrate, implementate corect și direcționate către actorii-cheie. Așa a apărut „Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare comunitară durabilă” — un proiect ce permite promovarea parteneriatelor dintre comunitățile de pe ambele maluri.

Între 2017 și 2019, anii de implementare A2S, au fost stabilite principiile procesului CMÎ:

Principiul construirii comunităților „din interior”, ce asigură că procesul de luare a deciziilor este efectuat de către diverși actori-cheie prin abordarea „de jos în sus”;

Principiul dreptului de proprietate asupra proceselor la nivel local, ce permite reprezentanților comunităților locale să fie direct implicați în fiecare acțiune, de la stabilirea grupului de inițiativă comunitară, până la implementarea proiectelor comune;

Principiul responsabilității egale între parteneri în procesul de implementare a proiectelor, ce asigură distribuția echitabilă a măsurilor practice planificate și a fondurilor dintre comunitățile-partenere de pe ambele maluri ale râului Nistru;

Orientarea spre consolidarea măsurilor de încredere între comunitățile de pe malurile Nistrului la inițierea proiectului, ceea ce e un proces pe termen lung, care contribuie masiv la coordonarea selecției scopurilor și obiectivelor în conformitate cu prioritățile de dezvoltare stabilite în comun;

O abordare strategică pentru dezvoltarea parteneriatelor orientată spre cooperare pe termen lung, ce permite ca provocările specifice și să fie soluționate în cadrul strategiilor de dezvoltare social-economică ale autorităților locale și regionale;

Principiul instituționalizării cooperării intermunicipale și intersectoriale, ce permite alinierea intereselor autorităților publice, comunității și afacerilor prin mecanisme create de reprezentanții sectoarelor menționate;

Principiul valorificării potențialului intern al teritoriului prin cooperarea intersectorială, cu scopul de a recunoaște valoarea socială a resurselor locale neexplorate și de a mobiliza și implica membrii comunității;

Principiul participării egale a GILC-urilor și ONG-urilor (PN), promovând participarea egală a grupurilor de inițiativă în procesele CBM.

Identificarea acestor principii ne ajută la compilarea unei metodologii bine-structurată pentru întregul proces CMÎ, implementat de către organizația noastră. Astfel, putem proiecta și implementa mecanisme ce contribuie la descoperirea potențialului comunitar și constatarea acțiunilor ce complementează procesul de dezvoltare și măsurilor multilaterale de implementare. Din 2017, Republica Polonă susține implicarea intersectorială și intermunicipală în A2S, contribuind la dezvoltarea încrederii și la valorificarea experienței actorilor implicați.

Cei trei ani de activitate ai proiectului au fost descriși într-un raport, dezvoltat de către experți naționali și internaționali. Acesta este rezultatul unei cercetări exhaustive despre proiectele comunitare locale, implementate în cadrul parteneriatelor stabilite.

În 2020, procesul de Consolidare a Măsurilor de încredere a tranziționat în A2S+, proiect ce permite ca parteneriatele stabilite să beneficieze de noi oportunități de colaborare. Unii beneficiari A2S sunt deja implicați în Programul LEADER și planificăm să extindem numărul acestora. Suntem convinși că dezvoltarea locală e un instrument concret pentru consolidarea încrederii de pe ambele maluri ale râului Nistrului.

Persoana
de contact

team-member-image

Irina Arpentii

Coordonator proiect irina.arpentii@solidarityfund.md (+373) 68607735

Parteneri

partner-logo
partner-logo
partner-logo

Donatori

partner-logo
partner-logo

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă