logo-loader
Granturi

Apel de propuneri: Fondul de Dezvoltare Tematică „Inovatorii 2.0” 

Vizite: 479
Data publicării: 26.05.2022

Obiectivul general al Fondului este crearea modelelor de dezvoltare a economiei la nivel local, focusată pe anumite sectoare economice, prin valorificarea potențialului instituțional al GAL-urilor. 

Obiectivele specifice sunt: 

  • identificarea și pilotarea a noi modele de dezvoltare tematică în GAL-uri pentru diferite sectoare economice, în special în domeniul turismului rural, apiculturii și industriei lactatelor;  
  • stabilirea metodologiei de sprijinire a dezvoltării economiei rurale prin dezvoltare tematică a GAL-urilor. 

Bugetul total al Fondului de Dezvoltare Tematică „Inovatorii 2.0” este de 90 000,00 EUR.  

Fondului de Dezvoltare Tematică „Inovatorii 2.0” va oferi cofinanțare Grupurilor de Acțiune Locală, astfel GAL-urile vor avea posibilitatea să obțină o sumă de până la 30 000,00 EUR, dintre care 30% vor fi alocate pentru costuri administrative, inclusiv (I) remunerarea echipei manageriale a GAL-ului, (II) desfășurarea apelului de propuneri la nivel local, (III) activități de dezvoltare instituțională, iar 70% vor fi direcționate pentru costuri de program. Rolul finanțării micro-proiectelor este de a stimula activismul, de a mobiliza actorii comunității locale și de a-i încuraja să contribuie la procesele de dezvoltare locală.  

Apelul de propuneri pentru implementarea Fondului de Dezvoltare Tematică „Inovatorii 2.0” este deschis pentru Grupurile de Acțiune Locală, cu sau fără experiență anterioară în implementarea activităților de dezvoltare tematică. În cazul GAL-urilor selectate, care se află în proces de înregistrare juridică, semnarea contractului de finanțare se va face doar după finalizarea procesului de înregistrare (dar nu mai târziu de o lună de la publicare rezultatelor). 

Termenul limită de aplicare: 

Termenul limită pentru depunere a aplicației online este 23 iunie 2022, inclusiv.  

Mai multe informații privind conceptul, criteriile de eligibilitate, procedura de depunere a aplicațiilor, precum și cea de evaluare a acestora (inclusiv criteriile de evaluare de conținut) pot fi găsite în Reguli de participare ale apelului de propuneri și anexele acestora. Vă rugăm să citiți detaliat Regulile de participare înainte de a depune dosarul de înregistrare.

În cazul în care aveți întrebări/neclarități la Regulile de participare ale apelului de propuneri vă rugăm să le adresați la adresa: anatolie.pirlii@solidarityfund.md până la data de 2 iunie 2022, astfel încât în una din dățile cuprinse în perioada 3 iunie – 8 iunie 2022 să fie organizată o sesiune de informare a GAL-urilor (în format online), la care se vor oferi răspunsuri.   

Contacte:   

Pentru întrebări suplimentare legate de procedura de aplicare – (069) 311 592.