logo-loader
Granturi

„EU4Moldova: Comunități Locale”: Apel de propuneri pentru finanțarea Grupurilor de Acțiune Locală

Vizite: 406
Domeniul: Dezvoltare rurală
Data publicării: 10.07.2023

Sprijinul continuu al SFPL pentru abordarea LEADER în Republica Moldova se bazează pe valoarea adăugată pe care aceasta o aduce în dezvoltarea comunităților rurale. Includerea LEADER în politicile naționale este un indicator al recunoașterii aportului pozitiv al Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), actori-cheie ai acestei abordări, la dezvoltarea socială și economică a zonelor rurale, ceea ce a fost, de asemenea, recunoscut de către Uniunea Europeană în raportul analitic privind alinierea la acquis. În 2023 prioritatea SFPL în MD este finalizarea procesului de instituționalizare a abordării LEADER și consolidarea actorilor-cheie (Grupurile de Acțiune Locală, Rețeaua Națională LEADER, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură). 

În acest context, Solidarity Fund PL în Moldova anunță lansarea primului apel de propuneri din cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală (FDR) LEADER-UE 3.0, finanțat de Uniunea Europeană. Fondul este parte a Programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, care are drept scop crearea unui mediu favorabil pentru instituționalizarea abordării LEADER în Republica Moldova, astfel încât să se sprijine formarea unui mecanism de dezvoltare la nivel național care poate genera o creștere incluzivă pentru comunitățile rurale la nivel local.  

Informații despre Fond: 

Misiunea Fondului de dezvoltare Rurală LEADER-UE 3.0 este de a consolida capacitățile operaționale și de implementare ale GAL-urilor și de a dezvolta competențele de management a GAL-urilor pe subiecte specifice. Activitățile planificate vor fi structurate în cadrul a 3 măsuri principale:   

Măsura 1: Finanțarea GAL-urilor nou create și revitalizate 

Măsura 2: Finanțare complementară în cadrul Programului LEADER 

Măsura 3:  Crearea GAL-urilor modele 

Pe platforma fondului FDR LEADER-UE 3.0 va fi testat în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER conceptul de animator local cu scopul de a contribui la îmbunătățirea activității GAL-urilor la nivel local prin: (i) mobilizarea comunitară, (ii) îmbunătățirea calității aplicațiilor, (iii) promovarea GAL-urilor, (iv) asigurarea de noi conexiuni la nivel local, (v) încurajarea diversificării ideilor de proiect, etc.    

Bugetul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 3.0 pentru Măsura 2 „Finanțare complementară în cadrul Programului LEADER” este de 240.000 EUR. 

Informații despre apel: 

Prezentul apel de finanțare este lansat pentru Măsura 2: Finanțare complementară în cadrul Programului LEADER fiind destinat pentru 4 GAL-uri din cadrul PL.  

Apelul de propuneri este deschis pentru Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova ce întrunesc următoarele criteriile:  

  • GAL-uri  create în perioada 2021-2022, care activează în baza principiilor abordării LEADER și care sunt înregistrate în calitate de persoană juridică;  
  • GAL-urile ce au depus dosarul și au fost selectate în cadrul fazei pilot a Programului LEADER 2022-2023, însă nu au primit finanțare integral sau parțial (GAL „Farmecul Nistrului”, GAL „Inima Nistrului”, GAL „Drumul Kizilului”, GAL „Vatra Hotărnicenilor”). 

Termenul limită de aplicare: 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor online este 24 Iulie 2023, inclusiv.  

Mai multe informații privind conceptul, criteriile de eligibilitate, procedura de depunere a aplicațiilor, precum și cea de evaluare a acestora (inclusiv criteriile de evaluare a conținutului) pot fi găsite în Regulile de participare ale apelului de propuneri și anexele acestuia (Formularul de aplicare, Bugetul general, Declarația pe propria răspundere). După descărcarea și completarea anexelor, acestea trebuie încărcate la finalul aplicației online. Vă rugăm să citiți detaliat Regulile de participare înainte de a depune dosarul de înregistrare. 

În cazul apariției unor întrebări și/sau neclarități cu privire la  apelul de propuneri, vă rugăm să expediați un email la adresa: natalia.cretu@solidarityfund.md cu maxim 5 zile înainte de data limită de depunere a formularului.  

LEADER în Republica Moldova 

Abordarea LEADER este implementată în Republica Moldova din anul 2016, cu sprijinul oferit de către parteneri de dezvoltare și în strânsă colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. 

În prezent, există 48 de GAL-uri, în care sunt implicate aproximativ 749 de localități, ce denotă o acoperire de 50% din localitățile rurale. Aria de acoperire LEADER în Moldova este în continuă creștere, iar până la finele anului 2023, se preconizează crearea a încă 4 GAL-uri. 

GAL-urile au generat rezultate semnificative în dezvoltarea comunităților rurale, fiind implementate aproximativ 950 de micro-proiecte locale până în prezent. Din anul 2022, Programul LEADER este pilotat de către stat, oferind GAL-urilor posibilitatea de a accesa până la 5% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii  și Mediul Rural. Prin implementarea acestei abordări, Republica Moldova a devenit prima și singura țară din afara Uniunii Europene care a adoptat abordarea LEADER în calitate de instrument de politică publică. 

Fondul este implementat în cadrul Programului „EU4Moldova: Comunități Locale” finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului de Cooperare pentru Dezvoltare – Asistența Poloniei; și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova.  

Partenerii strategici ai Fondului sunt Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova.