logo-loader
Granturi

Fondul de Granturi Mici anunță apel deschis pentru orașe-poli de creștere

Vizite: 428
Domeniul: Dezvoltare urbană
Data publicării: 28.03.2023
Termen limită: 2025 - 2027

Misiunea FGMOPC este de a susține dezvoltarea urbană și de a consolida capacitățile  locale în implementarea eficientă a politicilor publice în domeniu  de către orașele-poli de creștere. De asemenea, Fondul își propune să stimuleze dezvoltarea  orașelor-poli de creștere și a zonelor teritoriale adiacente acestora  prin implementarea unor microproiecte de dezvoltare urbană bazate pe principiile participării comunităților locale/ sectorului civic și a cooperării tuturor părților interesate. 

FGMOPC – urmărește sporirea capacităților partenerilor locali și regionali prin pilotarea/testarea exercițiilor practice sub forma de microproiecte de dezvoltare urbană, care vor contribui la implementarea eficientă a Programului Național de Dezvoltare a Orașelor-Poli de creștere (PNDOPC)

FGMOPC – este un instrument-pilot de antrenare practică pentru următoarea etapă de implementare a PNDOPC (2025-2027), având drept scop consolidarea experienței și capacităților orașelor-poli de creștere

Bugetul total al apelului FGMOPC 2023 este de 60 000 euro. 

Sunt eligibile să participe la apel, APL-urile sau UIP-urile din orașele cu statut de pol de creștere, conform Hotărârii Guvernului nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului Național de Dezvoltare a orașelor-poli de creștere în RM pentru anii 2021-20271 

Documentația apelului de proiecte: -> Reguli de participare .

Termenul limită de aplicare al dosarului în format electronic este 17 aprilie 2023, ora 12:00, la adresa de e-mail: urban@solidarityfund.md și va include: 

  • formularul  aplicației de finanțare completat – conform modelului
  • bugetul aplicației completat– conform modelului
  • alte documente relevante (ex: acorduri de parteneriat (partener/i civic și partener/i din mediul de afaceri, după caz). 

Notă: Nu este solicitată sau necesară prezentarea pe hârtie a aplicației sau anexelor! 

Fiecare aplicant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii dosarului și un cod de înregistrare. 

Sesiunea de informare privind FGMOPC 

Pentru buna înțelegere a regulilor de participare, precum si a regulamentului prezentului Fond, SFPL în Moldova va organiza o sesiune de informare, care se va desfășura la data de 31 martie 2023. Cu detalii organizatorice privind sesiunea de informare vom reveni adăugător. 

Pentru întrebări sau neclarități privind FGMOPC contactați echipa Fondului, la e-mail: maria.borlac@solidarityfund.md, sau la tel: 078179050.