logo-loader
Comunicare

Închiderea proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” marcată printr-o expoziție de fotografie

  • Dezvoltare rurală
  • Noutăți
25 martie 2022
Vizite: 346

Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER anunță închiderea proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, derulat în perioada 1 februarie 2020 – 28 februarie 2022.

Pe parcursul perioadei de implementare, activitățile din cadrul proiectului au contribuit la promovarea abordării LEADER în Republica Moldova, ca instrument  ce  asigură  dezvoltarea  durabilă  și  modernizarea  zonelor  rurale  din  țară. În acest sens, prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală, au fost susținute 230 de inițiative de dezvoltare locală în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală 2020 și 10 proiecte antreprenoriale inovatoare prin prisma Fondului de Inițiative Pilot 2020. Proiectul a contribuit și la consolidarea GAL-urilor ca modele de dezvoltare pentru sectoare specifice de activitate, cu potențial de a spori semnificativ dezvoltarea economică a regiunii.

Totodată, au fost create 7 GAL-uri noi în baza metodologiei LEADER și a fost încurajată dezvoltarea a 17 parteneriate între GAL-urile din Republica Moldova, în scopul promovării și împărtășirii experienței LEADER, dar și creșterii capacităților instituționale și de implementare a activităților de dezvoltare a microregiunilor sale de către GAL-uri.

Unul dintre rezultatele majore ale proiectului îl constituie promovarea abordării LEADER ca politică națională și crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea cadrului legal de funcționare a GAL-urilor și de finanțare a acestora din Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural. Astfel, la data de 9 aprilie 2021, Parlamentul Republicii Moldova a votat Legea nr. 50 cu privire la Grupurile de Acțiune Locală care permite înregistrarea GAL-urilor în calitate de persoane juridice și implementarea strategiilor de dezvoltare locală  prin intermediul Programului Național LEADER (PNL), conceptualizat și implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) în comun cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Lansarea ediției pilot a Programului Național LEADER va avea loc prin intermediul unui apel al MAIA și este planificat pentru doi ani consecutivi, 2022-2023.

Cu ocazia închiderii proiectului, dar și a anticipării ediției pilot a PNL, a fost lansată expoziția de fotografie „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, care reprezintă 20 de exemple a istoriilor de succes. Aceasta va fi deschisă pentru public în perioada 25 martie – 3 aprilie 2022 și poate fi vizitată la parterul sediului AIPA și MAIA – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, Chișinău. De asemenea, fotografiile pot fi vizualizate într-o galerie online, disponibilă aici.

Mai multe detalii despre activitățile și rezultatele proiectului puteți afla din broșură.

Proiectul „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” a fost finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate
facilitate

0

membri în
echipă