logo-loader
Comunicare

Rezultatele finale ale apelului Fondului pentru parteneriate GAL-Societatea Civilă

  • Dezvoltare rurală
  • Noutăți
6 iunie 2024
Vizite: 51

Rezultatele apelului de propuneri pentru finanțarea Grupurilor de Acțiune Locală în cadrul Fondului pentru parteneriate GAL-Societatea Civilă au fost definitivate în cadrul Proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală”.

Cu referință la Apelul de propuneri pentru finanțarea Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) anunțat de Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) , vă aducem la cunoștință că din totalul de 18 aplicații depuse la concurs în rezultatul evaluării formale și de conținut, cât și a coordonării acestora cu partenerii de dezvoltare s-a luat decizia de a finanța cinci (5) GAL-uri: GAL „Trei Coline”, GAL „Codrii Călărașului”, GAL „Răzeșii de pe Ciuhur”, GAL „Drumul Vechi Moldovenesc” și GAL „Colinele Tigheciului”. Detaliile despre localitățile cuprinse în GAL și grantul obținut, vedeți în acest fișier.

Amintim că scopul Fondului este de a oferi suport în stimularea cooperării Grupurilor de Acțiune Locală cu actorii Organizațiilor Societății Civile (OSC) din zonele rurale care reprezintă o componentă esențială a dezvoltării durabile, aducând expertiză, resurse și idei inovatoare în procesul de dezvoltare locală. Astfel, fondul vizează sporirea implicării societății civile de pe teritoriile GAL-urilor prin finanțarea proiectelor tematice de mobilizare comunitară prin facilitarea dialogului și colaborării GAL-urilor cu OSC-urile, sporirea capacităților OSC-urilor specifice pe direcții tematice, dobândirea experienței GAL-urilor și OSC-urilor în implementarea activităților tematice comune.

Fondul pentru parteneriate GAL-Societatea Civilă este implementat în cadrul  Proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională – USAID și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului de Cooperare pentru Dezvoltare – Asistența Poloniei. Proiectul este implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.  

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate
facilitate

0

membri în
echipă