logo-loader

Categorie: Comunicare

Istorii de succes

Consultanță și expertiză tehnică în asigurarea suportului la implementarea proiectelor de infrastructură

,

27 iunie 2022
Vizite: 5

Scopul serviciilor expertului tehnic „Consultanță și expertiză tehnică în asigurarea suportului la implementarea proiectelor de infrastructură și lucrărilor de construcții civile la scară mică și medie” este de a sprijini echipa Solidarity Fund PL în Moldova în implementarea diferitor proiecte și fonduri cât și a beneficiarilor acestora.

Pentru realizarea contractului, consultantul individual va realiza următoarele activități: 

 1. Evaluarea în faza incipientă a aspectelor tehnice și legislative ale propunerilor de proiecte de infrastructură și lucrărilor de construcții civile la scară mică și medie fezabilității tehnice și durabilitatea proiectului, eficiența costurilor și acuratețea costurilor și bugetului prezentate. Evaluarea va fi în baza aplicațiilor/informațiilor furnizate (lucru de birou) 
 1. Evaluarea proiectelor în teren la faza de pre-finanțare. Scopul acestei etape este contrapunerea informațiilor prezentate în propunerea de proiect cu cele din teren și identificarea potențialelor provocări  problematice privind intervențiile și propunerea de soluții pentru a evita sau a minimiza riscurile identificate, în special pentru construcția de  clădiri/obiecte noi, extinderea, reconstrucția, modernizarea, remodelarea, păstrarea, demolarea sau lichidarea unor clădiri/obiecte. (vizită în teren) etc.

Expertul va lucra sub supravegherea ofițerului tehnic, coordonatorilor de proiecte și fonduri din cadrul Solidarity Fund PL în Moldova și va lucra în strânsă cooperare cu alți parteneri de implementare. 

Informații despre prețul net (nu include TVA și alte impozite) (opțional):  

 1. Se va indica prețul net în MDL p/u oră de lucru în birou 
 1. Se va indica prețul net în MDL p/u o vizită în teren cu perioada de 1 zi (în cadrul unei vizite în teren pot fi evaluate unul sau mai multe proiecte situate în una sau mai multe localități ) 
 1. Se va indica prețul net în MDL p/u 1km parcurs. 

Termenul estimativ de executare a comenzii:   

Termenii de livrare dar și formatul actelor livrate în cadrul fiecărei activități/servicii per proiect/fond vor fi individual coordonate și convenite în prealabil cu coordonatorilor de proiecte/fonduri din Solidarity Fund PL în Moldova, dar de regulă nu pot depăși: 

 1. 24 de ore pentru prezentarea oricărei informații per proiect aflat spre examinare/în gestiune de la solicitarea pe e-mail de către părțile implicate (SFPL în MD, partener și beneficiar).  
 1. 48 ore pentru prezentarea de acte (fișa tehnică /fișă de monitorizare, ș.a) rezultate în urma vizitelor în teren. 

Condiții de participare la procesul de achiziție:  

 • Nu se vor admite la concurs persoanele care nu și-au îndeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu SFPL în MD. 

Aplicanți eligibili:  

 • Persoană fizică disponibilă să presteze serviciile solicitate; 
 • Studii superioare în domeniul construcțiilor civile 
 • Prezența certificatului(lor) de atestare conform categoriei solicitate în anunț; 
 • Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul inginerii civile/ supravegherii tehnice. Experiență anterioară similară în proiectele cu finanțare internațională (UNDP, IFAD, BM, BEI, GIZ, SIDA, etc) va constitui un avantaj 
 • Cunoaște aprofundată a legislației naționale în domeniul construcțiilor 
 • Cunoștințe lingvistice: fluență în limba română și cunoașterea bună limbii ruse. Cunoașterea limbii engleze constituie avantaj; 
 • Bune abilități de cunoaștere a calculatorului, în special în utilizarea instrumentelor de productivitate de birou (MS Office, email, internet etc) 
 • Deține permis de conducere categoria B și disponibilitatea călătoriei cu mașina proprie. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta Consultant tehnic”

Pentru a citi criteriile de evaluare a ofertelor și descrierea completă a achiziției click aici.

* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.  

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.   

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate.  

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Apel Deschis: Dezvoltarea sistemului informatic Moldova LEADER IT Soft 

,

24 iunie 2022
Vizite: 72

Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova (MAIA), Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a Republicii Moldova (AIPA) și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL), anunță concurs privind selectarea unei companii IT pentru dezvoltarea sistemului informatic Moldova LEADER IT Soft (MLIS).

Context: Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici: Solidarity Fund PL

Dezvoltarea și implementarea sistemului informatic Moldova LEADER IT Soft este finanțată în cadrul proiectului “EU4Moldova: dezvoltarea comunităților locale (LEADER)”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Polish aid.  

Sistemul va reprezenta o soluție IT, care va digitaliza Programul LEADER în Republica Moldova și va facilita comunicarea părților participante la implementarea programului și anume: MAIA, AIPA, RNL, Grupurile de Acțiune Locală (GAL) din Republica Moldova și beneficiarii finali de subvenții. Totodată, sistemul va asigura digitalizarea LEADER în Republica Moldova prin posibilitatea monitorizării implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) ale GAL-urilor.  

Principalele obiective ale MLIS sunt: 

 • Evidența GAL-urilor (componența teritorială, membrii, fondatorii, etc.); 
 • Evidența proiectelor propuse spre finanțare și/sau finanțate conform Planului operațional al SDL; 
 • Monitorizarea implementării proiectelor finanțate; 
 • Monitorizarea implementării SDL; 
 • Asigurarea transparenței decizionale și oferirea rapoartelor (datelor statistice) pentru instituțiile interesate și societatea civilă. 

Descrierea achiziției, inclusiv rolurile în sistem, tipurile de utilizatori și cerințele funcționale și cerințele non-funcționale sunt descrise în Termenii de Referință anexați. 

Cerințe de calificare: Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate în prestarea serviciilor solicitate, care sunt rezidente ai Republicii Moldova, sau au un sediu permanent în Republica Moldova, sau asigură un sediu/birou pentru durata proiectului. Candidatul va demonstra următoarea experiență: 

1. Este activ cel puțin 3 ani, cu principala activitate – dezvoltare de produse software web; 

2. Are experiență demonstrată în livrarea cu succes a cel puțin 2 proiecte în ultimii 3 ani, inclusiv instalarea, configurarea sistemelor similare; 

3. Experiență în livrarea de proiecte pentru sectorul public va constitui un avantaj. 

Cerințele de calificare a echipei pot fi consultate în Termenii de Referință. 

Livrabile: Produsul final este format din artefactele software și de documentare a sistemului precum și de transferul de cunoștințe către deținătorul și administratorul sistemului. Acestea includ: 

 • Sistem informatic instalat, configurat și completat; 
 • Codul sursă complet al modulelor și componentelor necesare produsului livrat; 
 • Produsul final împachetat pentru instalare facilă în mediul tehnologic; 
 • Documente de arhitectură tehnică (SRS, SDD, SDT); 
 • Ghidul de instalare și configurare MLIS; 
 • Ghidul de Administrare; 
 • Ghidul Utilizatorului; 
 • Ghidul pentru funcționarii MAIA/AIPA; 
 • Materiale aferente instruirii utilizatorilor sistemului; 
 • Planul de testare și rezultatele testării funcționale, de performanță, de securitate; 
 • Acord semnat cu MAIA pentru perioada de mentenanță, garanție și suport (12 luni după lansarea produsului); 
 • Alte produse de proiect. 

Criteriile de evaluare a ofertelor:  

Evaluarea ofertei tehnice 

Ofertele tehnice vor fi evaluate după următoarele trei criterii: 

 1. Calificări ale Consultantului (ca și Companie) – 20 puncte

Cerințele specifice minime vor fi evaluate cu 10 puncte din 20. Activele indicate în ToR, de ex. Experiență în instalarea și configurarea celor mai populare platforme de e-learning și management al serviciilor COTS vor fi evaluate cu 4 puncte suplimentare; 

 1. Abordarea și calitatea metodologiei și a planului de lucru propus în răspunsul la Termenii de referință – 35 puncte
 • Abordare tehnică și metodologie [15] 
 • Plan de lucru [20] 
 1. Calificările și competența experților cheie pentru dezvoltare – 45 puncte
 • Expert cheie 1: Lider de echipă/Business Analist (Expert în soluția propusă) [20] 
 • Expert cheie 2: Dezvoltator Web [15] 
 • Expert cheie 3: Inginer Testare [10] 

Total punctaj: 100 puncte 

Punctajul minim necesar pentru acceptarea ofertei este – 70 puncte. 

Evaluarea ofertei financiare 

Ofertele financiare vor fi evaluate după următoarele criterii: 

1.  Ofertei financiare cu cea mai mică valoare (FPm) i se acordă punctajul maxim (FS) de 100; 

2. Formula pentru determinarea punctajelor financiare (FS) pentru toate celelalte oferte se calculează după cum urmează: FS = 100 x FPm / FP, unde FPm este prețul cel mai mic și FP este prețul ofertei evaluate. 

Scor final 

Scorul final se calculează după cum urmează: S = TS*0,6 + FS*0,4 unde TS este scorul tehnic și FS este scorul financiar. 

Conținutul dosarului de participare la concurs:   

 1. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat; 
 1. Datele de contact (companie, adresa sediului oficial, adresa de corespondență, adresa de e-mail, datele persoanelor de contact, numărul de telefon) și rechizitele bancare; 
 1. Oferta tehnică, care va conține: 
 • Experiența consultantului în implementarea sistemelor similare; 
 • Descrierea metodologiei propuse în baza metodologiei Agile, inclusiv planul de lucru privind implementarea sistemului; 
 • Componența echipei, efortul estimat pentru fiecare membru al echipei. 

Structura ofertei tehnice este prezentată în Anexa 1 la Termenii de Referință. Oferta tehnică nu va depăși 100 de pagini (Font caractere: Times New Roman, mărime caractere: 12 pct.) și poate fi prezentată atât în limba Română cât și Engleză. 

 1. Oferta financiară, care va conține: 
 • Defalcarea costurilor pe livrabile;  
 • Defalcarea costurilor pe echipă (ratele și implicarea fiecărui membru al echipei); 
 • Cheltuieli rambursabile. 

Structura ofertei financiare este prezentată în Anexa 2 la Termenii de Referință. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu titlul ”Oferta pentru Dezvoltarea sistemului informațional Moldova LEADER IT Soft”. Termen limită 23.07.2022, tipul contractului este de prestări servicii.

* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.  

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept  confidențiale.   

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate.  

Disclaimer: 

Acest anunț este lansat cu sprijinul proiectului „EU4Moldova: Comunități Locale”, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică şi  Dezvoltare  (BMZ), Cooperarea  Austriacă pentru  Dezvoltare  (ADC)  și Ministerul  Afacerilor Externe al Republicii Polone–Asistența Poloniei; și implementat de GIZ, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Rezultate achiziție pentru realizarea evaluării externe intermediare și finale a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală”

,

21 iunie 2022
Vizite: 6

Rezultatele achiziției:

În legătură cu încheierea licitației deschise „Achiziție pentru realizarea evaluării externe intermediare și finale a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală””, Solidarity Fund PL în Moldova informează că spre contractare a fost selectată compania STRATEGICUS Consulting SRL. Contractul de colaborare va fi încheiat pentru perioada iulie 2022 – iulie 2023, cu un preț total pentru serviciul prestat în valoare de 351,548 MDL.

Concursul pentru selectarea prestatorului de servicii de evaluare externă s-a desfășurat în perioada 18 aprilie – 20 mai 2022.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Apel de propuneri: Fondul de Dezvoltare Tematică „Inovatorii 2.0” 

,

26 mai 2022
Vizite: 129

Solidarity Fund PL în Moldova, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER (RNL) și în strânsă cooperare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), anunță lansarea apelului de propuneri în cadrul Fondului de Dezvoltare Tematică „Inovatorii 2.0”, ca parte a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de USAID și Polish Aid.

Obiectivul general al Fondului este crearea modelelor de dezvoltare a economiei la nivel local, focusată pe anumite sectoare economice, prin valorificarea potențialului instituțional al GAL-urilor. 

Obiectivele specifice sunt: 

 • identificarea și pilotarea a noi modele de dezvoltare tematică în GAL-uri pentru diferite sectoare economice, în special în domeniul turismului rural, apiculturii și industriei lactatelor;  
 • stabilirea metodologiei de sprijinire a dezvoltării economiei rurale prin dezvoltare tematică a GAL-urilor. 

Bugetul total al Fondului de Dezvoltare Tematică „Inovatorii 2.0” este de 90 000,00 EUR.  

Fondului de Dezvoltare Tematică „Inovatorii 2.0” va oferi cofinanțare Grupurilor de Acțiune Locală, astfel GAL-urile vor avea posibilitatea să obțină o sumă de până la 30 000,00 EUR, dintre care 30% vor fi alocate pentru costuri administrative, inclusiv (I) remunerarea echipei manageriale a GAL-ului, (II) desfășurarea apelului de propuneri la nivel local, (III) activități de dezvoltare instituțională, iar 70% vor fi direcționate pentru costuri de program. Rolul finanțării micro-proiectelor este de a stimula activismul, de a mobiliza actorii comunității locale și de a-i încuraja să contribuie la procesele de dezvoltare locală.  

Apelul de propuneri pentru implementarea Fondului de Dezvoltare Tematică „Inovatorii 2.0” este deschis pentru Grupurile de Acțiune Locală, cu sau fără experiență anterioară în implementarea activităților de dezvoltare tematică. În cazul GAL-urilor selectate, care se află în proces de înregistrare juridică, semnarea contractului de finanțare se va face doar după finalizarea procesului de înregistrare (dar nu mai târziu de o lună de la publicare rezultatelor). 

Termenul limită de aplicare: 

Termenul limită pentru depunere a aplicației online este 23 iunie 2022, inclusiv.  

Mai multe informații privind conceptul, criteriile de eligibilitate, procedura de depunere a aplicațiilor, precum și cea de evaluare a acestora (inclusiv criteriile de evaluare de conținut) pot fi găsite în Reguli de participare ale apelului de propuneri și anexele acestora. Vă rugăm să citiți detaliat Regulile de participare înainte de a depune dosarul de înregistrare.

În cazul în care aveți întrebări/neclarități la Regulile de participare ale apelului de propuneri vă rugăm să le adresați la adresa: anatolie.pirlii@solidarityfund.md până la data de 2 iunie 2022, astfel încât în una din dățile cuprinse în perioada 3 iunie – 8 iunie 2022 să fie organizată o sesiune de informare a GAL-urilor (în format online), la care se vor oferi răspunsuri.   

Contacte:   

Pentru întrebări suplimentare legate de procedura de aplicare – (069) 311 592.  

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Prestare servicii cursuri de limbă română

,

20 mai 2022
Vizite: 26

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea SFPL în MD puteți afla mai multe aici.   SFPL în MD, Vă invită să faceți o ofertă pentru

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea SFPL în MD puteți afla mai multe aici.  

SFPL în MD, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii. 

Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrări: 

Obiectivul achiziției îl constituie organizarea cursurilor de instruire în limba română, pentru angajații SFPL în MD (vorbitori nativi de limba rusă). 

Sarcini și responsabilități ale ofertantului: 

 1. Testarea nivelului de cunoaștere a limbii române; 
 1. Organizarea cursului de instruire în limba română; 
 1. Elaborarea și furnizarea materialelor de suport audienților cursului; 
 1. Evaluarea finală de cunoaștere a limbii române; 
 1. Eliberarea certificatelor de absolvire a cursului de instruire (în cazul persoanelor juridice). 

Cerințe fața de bunuri/ servicii/ lucrări: 

 1. Prestatorul va livra programul de instruire coordonat cu beneficiarul, care va include structura și conținutul cursului de instruire; 
 1. Prestatorul va folosi metode interactive de instruire și tehnici de formare și dezvoltare a competențelor lingvistice;  
 1. Locația desfășurării va avea loc preponderent online, cu posibilitatea de offline. 

Competențe și calificări necesare fața de ofertant 

 1. Diplomă de studii universitare (licență sau echivalent) al formatorului în domenii relevante serviciilor prestate; 
 1. Acreditarea/autorizarea Ministerului Educației și Cercetării al RM/organele abilitate (în cazul persoanelor juridice) constituie un avantaj; 
 1. Minim 3 ani experiență în domeniul organizării cursurilor de limba română și de colaborare cu ONG-uri/agenți economici/Instituții Publice.  

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesândTermenii de referință. 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21.06.2022, ora locală 10:00.  

  

* Prin depunerea dosarului Ofertant își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției anunțate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor și de a rectifica datele furnizate. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Achiziție pentru realizarea evaluării externe intermediare și finale a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală”

,

10 mai 2022
Vizite: 34

Solidarity Fund PL în Moldova implementează în prezent proiectul LEADER pentru Moldova rurală – o inițiativă comună a USAID și Polish aid de a contribui reciproc la îmbunătățirea condițiilor de viață și creșterea economică incluzivă în zonele rurale prin extinderea abordării EU LEADER / DLCC ca soluție – model pentru o dezvoltare locală eficientă în Republica Moldova.

În prezent, în cadrul proiectului se desfășoară Fondul de Dezvoltare Rurală EU-LEADER 2.0., care susține 26 de Grupuri de Acțiune Locală (GAL) în implementarea Strategiilor de Dezvoltare locală în cadrul a două măsuri: Activizare și Dezvoltare.  

În contextul implementării proiectului, Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii.  Obiectivul achiziției îl constituie realizarea evaluării externe intermediare și finale a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală”, finanțat de USAID Moldova și Polish aid.  

Se așteaptă ca prestatorul să monitorizeze implementarea proiectului în conformitate cu Contractul de Grant și Planul de Implementare aprobat și să efectueze evaluarea intermediară și finală a proiectului. 

Pentru atingerea obiectivului declarat, prestatorul va avea următoarele responsabilități:  

 • Evaluarea proiectului în termeni de coordonare și management al acestuia; 
 • Evaluarea progresului curent al proiectului în raport cu activitățile și obiectivele proiectului; 
 • Evaluarea relevanței activităților proiectului (inclusiv cele ale partenerilor de implementare) în  
 • raport cu obiectivele proiectului etc.

Livrabile în cadrul procesului de evaluare:  

 • Plan de evaluare a proiectului care va include metodologia de evaluare; 
 • Raport de evaluare intermediară; 
 • Raport de evaluare finală. 

Termenul estimativ de executare a comenzii: august 2022 pentru raportul de evaluare intermediară, iulie 2023 pentru raportul de evaluare finală. 

Informații despre ondiții de participare la procesul de achiziție și alte detalii le găsiți aici.

La ofertă vor fi anexate următoarele documente: 

 1. CV în format Europass în limba engleză; 
 1. Abordarea metodologică privind evaluarea proiectului (până la 2 pagini) în limba engleză; 
 1. Alte documente relevante. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pentru servicii de evaluare externă a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” ”.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Apel de propuneri: Consolidarea capacităților de protecție civilă în Republica Moldova 

,

7 mai 2022
Vizite: 138

Solidarity Fund PL în Moldova, în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, anunță lansarea apelului de propuneri pentru dezvoltarea parteneriatelor cu localitățile rurale în cadrul Proiectului Pilot „Consolidarea capacităților de protecție civilă în Republica Moldova”.  Apelul își propune să contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru funcționarea și dezvoltarea Posturilor Teritoriale de Salvatori

Solidarity Fund PL în Moldova, în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, anunță lansarea apelului de propuneri pentru dezvoltarea parteneriatelor cu localitățile rurale în cadrul Proiectului Pilot „Consolidarea capacităților de protecție civilă în Republica Moldova”. 

Apelul își propune să contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru funcționarea și dezvoltarea Posturilor Teritoriale de Salvatori și Pompieri Voluntari (PTSPV), ca elemente indispensabile ale sistemului de protecție civilă din țară. Autoritățile publice locale, organizațiile non guvernamentale și grupurile de pompieri voluntari din localitățile rurale pot aplica pentru intervenții de creștere a capacităților echipelor de pompieri locale precum și pentru investiții de infrastructură în cadrul PTSPV. 

Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului sunt:  

 • Crearea unui cadru de reglementare favorabil pentru funcționalitatea și dezvoltarea PTSPV;   
 • Pilotarea standardelor de instruire, infrastructură și operaționale în comunitățile rurale selectate;   
 • Îmbunătățirea instruirilor și capacităților operaționale ale PTSPV selectate;   
 • Consolidarea implicării comunității și a încrederii publicului în activitățile PTSPV.  

Proiectul este conceput ca unul pilot care servește la evaluarea cadrului de reglementare și a experienței actuale de funcționare a PTSPV (inclusiv a capacităților tehnico-materiale și umane), pentru a furniza soluții, a le testa, precum și cu scopul de a proiecta standarde aplicabile în domeniu. Acesta va fi implementat în parteneriat cu comunitățile rurale selectate in cadrul acestui apel. Totodată, proiectul va fi implementat atât la nivel central, prin proiectarea unui cadru și a unor standarde de reglementare mai favorabile, cât și la nivel local pentru a testa soluții în practică. Odată reușite, soluțiile ar putea fi multiplicate în următoarele faze ale proiectului.  

Scopul apelului este de a identifica parteneri locali pentru lansarea și desfășurarea unui șir de acțiuni menite să contribuie la consolidarea capacităților de protecție civilă în țară.  

Sunt eligibile să aplice Autoritățile Publice Locale, organizațiile non guvernamentale și grupurile de pompieri voluntari (în parteneriat cu APL) din localitățile rurale. 

Aplicația va fi depusă online prin completarea Formularului de cerere.  

Toate detaliile privind condițiile de finanțare, procedura de depunere a dosarului și de selectare a partenerilor sunt disponibile în limba română aici și limba rusă aici.  

Termenul limită pentru depunere a aplicațiilor online este 22 mai 2022, inclusiv.  

Pentru întrebări suplimentare legate de procedura de aplicare vă rugăm să luați legătura cu Vitalie Lupașcu, Specialist în cadrul Programului Protecție Civilă.  Telefon de contact: 068078703 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Retrospectiva Fondului Inițiativelor Pilot LEADER-UE – succes prin durabilitate

,

6 mai 2022
Vizite: 110

Pe parcursul a 12 luni, Solidarity Fund PL în Moldova a susținut prin intermediul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER-UE, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, 10 inițiative de dezvoltare economică, orientate spre valorificarea potențialului și a resurselor locale în zonele rurale.

Fondul a fost creat ca un instrument de suport pentru diversificarea activităților economice în zonele rurale, având ca scop identificarea unor modele inovative de afaceri locale. În acest context, SFPL în Moldova, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER, a oferit partenerilor locali suportul necesar pentru realizarea ideilor și implementarea acelor inițiative cu impact pozitiv și durabil asupra economiei locale, menite să aducă dezvoltare și schimbări spre bine în zonele rurale, exprimat prin:

 • identificarea și susținerea inițiativelor inovatoare economice orientate spre identificarea și explorarea resurselor și potențialului local;
 • dezvoltarea entităților economice în zonele rurale și consolidarea lor prin promovarea cooperării asociative;
 • crearea și integrarea modelelor de susținere pentru dezvoltarea sectoarelor economice de importanță locală.

Fondul a acordat peste 3 milioane de lei pentru dezvoltarea celor 10 inițiative în domenii precum utilizarea tehnologiilor de precizie (drone) în agricultură, captarea și producerea energiei din surse alternative, ecologizarea turismului rural, echiparea unei linii moderne de producere sau creștere și înmulțire a reginelor de albine de rasă autohtonă prin utilizarea tehnologiilor moderne, certificate la nivel internațional. Printre inițiativele care au beneficiat de suport în cadrul Fondului se enumeră:

1. Inițiativa „Reabilitarea fațadei fermei de caprine Vilador și construcția atelierului de master-class-uri”, implementat de SRL Prisivo, satul Slobozia-Măgura, raionul Sângerei. Suma totală a proiectului – 558.100 MDL;

2. Inițiativa „Construcția fundației și carcasei metalice a brutăriei”, implementat de SRL Floare de Cireș, satul Răzeni, raionul Ialoveni (în valoare de 938.600 MDL);

3. Inițiativa „Eficientizarea capacităților de producție a cașcavalului și produselor lactate prin echiparea containerului modular”, implementată de GȚ Chiriac Piotr, satul Cealîc, raionul Taraclia (în valoare de 446.120 MDL);

4. Inițiativa „Construcția stației de epurare a apelor uzate și amenajarea unităților de cazare”, implementată de SRL Rumix Stil, satul Văleni, raionul Cahul (în valoare de 385.000 MDL);

5. Inițiativa „Captarea și valorificarea energiei regenerabile prin instalarea panourilor fotovoltaice” implementat de SRL Naslavagroteh, satul Naslavcea, raionul Ocnița (în valoare de 627.480 MDL);

6. Inițiativa „Revitalizarea turismului fluvial prin achiziționarea bărcilor cu motoare electrice” implementat de SRL Amorus Tur Rural, din satul Pohrebea, raionul Dubăsari (în valoare de 502.250 MDL).

Conform lui Anatolie Pîrlii, coordonatorul Fondului, rezultatele inițiativelor implementate sunt exemple de bune practici care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții în mediul rural din țară. Totodată, s-a menționat și despre rolul primordial pe care îl au în realizarea acestor obiective și partenerii locali implicați în buna implementare a activităților.

Vă invităm să revedeți spoturile de prezentare a trei dintre inițiativele realizate în cadrul Fondului:

„Înainte drona era o opțiune într-o gospodărie țărănească, acum este un concurent direct a tehnicii tradiționale” – Alexandru Casap, director SRL Cabosal.

Faptul că noi am început creșterea albinelor și avem rezultatele așteptate ne bucură în sine, însă acesta e doar începutul. Dorința noastră este să putem împărtăși experiența deja acumulată cu alți apicultori din țară, în primul rând prin furnizarea materialului genetic de înaltă calitate.” Mihai Bozianu,  director cooperativă apicolă „Ghidapisgrup”.

E plăcut când copilul îți urmărește activitatea și-ți spune că va deveni și el producător de cașcavaluri. Înțelegi că afacerea va continua să se dezvolte”. Eudochia Chiriac, proprietară mini-fermă „Chiriak”.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Evaluarea externă a proiectului LEADER pentru Moldova rurală

,

18 aprilie 2022
Vizite: 41

Solidarity Fund PL în Moldova implementează în prezent proiectul LEADER pentru Moldova rurală – o inițiativă comună a USAID și Polish aid de a contribui reciproc la îmbunătățirea condițiilor de viață și creșterea economică incluzivă în zonele rurale prin extinderea abordării EU LEADER / DLCC ca soluție-model pentru o dezvoltare locală eficientă în Republica Moldova.

În prezent, în cadrul proiectului se desfășoară Fondul de Dezvoltare Rurală EU-LEADER 2.0., care susține 26 de Grupuri de Acțiune Locală (GAL) în implementarea Strategiilor de Dezvoltare locală în cadrul a două măsuri: Activizare și Dezvoltare.

Evaluarea externă este efectuată pentru: (1) a garanta responsabilitatea față de părțile interesate și partenerii locali, (2) a identifica într-un stadiu incipient potențiale probleme de implementare și (3) a valida relevanța, eficacitatea și eficiența proiectului. Se așteaptă ca prestatorul să monitorizeze implementarea proiectului în conformitate cu Contractul de Grant și Planul de Implementare aprobat și să efectueze evaluarea intermediară și finală a proiectului. 

Se așteaptă ca prestatorul să monitorizeze implementarea proiectului în conformitate cu Contractul de Grant și Planul de Implementare aprobat și să efectueze evaluarea intermediară și finală a proiectului. 

Pentru atingerea obiectivului declarat, prestatorul va avea următoarele responsabilități:   

 • Evaluarea proiectului în termeni de coordonare și management al acestuia;  
 • Evaluarea progresului curent al proiectului în raport cu activitățile și obiectivele proiectului;  
 • Evaluarea relevanței activităților proiectului (inclusiv cele ale partenerilor de implementare) în raport cu obiectivele proiectului;   
 • Determinarea măsurii în care echipa proiectului a putut identifica riscul și răspunde corespunzător în momentul apariției acestuia;  
 • Investigarea principalelor provocări întâmpinate în timpul implementării proiectului și analiza a cum acestea ar fi putut fi depășite;  
 • Identificarea și consemnarea lecțiilor învățate și elaborarea unor recomandări privind activitățile specifice care trebuie desfășurate.

Toate detaliile privind responsabilitățile, livrabilele, cerințele de angajare, procedura de selecție și evaluare sunt disponibile în Termenii de Referință ai acestei poziții.

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta
pe evaluare externă intermediară și finală a MRLP”.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

LEADER PENTRU MOLDOVA RURALĂ: Apel de propuneri pentru finanțarea Grupurilor de Acțiune Locală

,

18 aprilie 2022
Vizite: 236

Solidarity Fund PL în Moldova, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER (RNL) și în strânsă cooperare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), anunță lansarea apelului de propuneri din cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală – Inception Fund, ca parte a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de USAID și Polish Aid.

Misiunea Fondului de Dezvoltare Rurală – Inception Fund (FDR Inception Fund) este de a contribui la procesul de consolidare a GAL-urilor noi create, prin asigurarea suportului informațional și financiar al acestora, în scopul dezvoltării rurale din țară, prin îmbunătățirea competitivității și condițiilor de trai în comunitatea rurală și consolidarea capacităților de implementare a abordării LEADER.  

Obiectivele specifice sunt:    

 • asigurarea cu fonduri a GAL-urilor pentru cofinanțarea proiectelor și a inițiativelor locale, care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL-urilor; 
 • implementarea instrumentelor noi, dar și a bunelor practici de gestionare a proceselor de dezvoltare locală utilizate  deja de către alte GAL-uri în cadrul altor fonduri implementate; 
 • contribuția la dezvoltarea instituțională și operațională a GAL-ului;  
 • consolidarea experienței de implementare LEADER în Republica Moldova.    

Bugetul total al FDR Inception Fund este de 9 280 000,00 MDL. 

FDR Inception Fund va oferi cofinanțarea Grupurilor de Acțiune Locală, astfel GAL-urile vor avea posibilitatea să obțină o sumă de până la 600.000,00 MDL, dintre care 30% vor fi alocate pentru costuri administrative, inclusiv (I) remunerarea echipei manageriale a GAL-ului, (II) desfășurarea apelului de propuneri la nivel local, (III) activități de dezvoltare instituțională, iar 70% vor fi direcționate pentru costuri de program (finanțarea micro-proiecte în valoare de 20.000,00 – 80.000,00 MDL). Rolul finanțării micro-proiectelor este de a stimula activismul, de a mobiliza actorii comunității locale și de a-i încuraja să contribuie la procesele de dezvoltare locală. 

Apelul de propuneri pentru implementarea FDR Inception Fund este deschis pentru Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova noi create în cadrul proiectelor MRLP (LEADER pentru Moldova Rurală) și EU-LEADER (Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova), care activează în baza principiilor abordării LEADER și care au fost înregistrate sau au inițiat procesul de înregistrare al GAL-lui ca entitate juridică.  

Termenul limită de aplicare: 

Termenul limită pentru depunere a aplicațiilor online este 16 mai 2022, inclusiv. 

Mai multe informații privind conceptul, criteriile de eligibilitate, procedura de depunere a aplicațiilor, precum și cea de evaluare a acestora (inclusiv criteriile de evaluare de conținut) pot fi găsite în Regulile de participare ale apelului de propuneri și anexele acestuia. Vă rugăm să citiți detaliat Regulile de participare înainte de a depune dosarul de înregistrare. 

În cazul în care aveți întrebări/neclarități la Regulile de participare ale apelului de propuneri vă rugăm să le adresați la adresa: vitalie.ababii@solidarityfund.md până la data de 27 aprilie, astfel încât în perioada 28 aprilie – 03 mai 2022 să organizăm o sesiune de informare a GAL-urilor (în format online), la care se vor oferi răspunsuri.  

Contacte:  

Pentru întrebări suplimentare legate de procedura de aplicare – 060 167 674.  

Pentru întrebări tehnice – 069 513 179. 

Anexe: 

Anexa nr. 1 – Formularul de cerere (online).

Anexa nr.2 – Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi documentelor prezentate (descărcați).

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Campionii cresc campioni (la Zubrești) – Fondul de Dezvoltare Rurală, ediția 2.0 

,

12 aprilie 2022
Vizite: 192

„Să spui doar că ești campion, că ai medalii, nu este îndeajuns. Un campion este dator să crească alte generații”, a relatat Igor Mocanu la evenimentul de lansare a Clubului Sportiv de Taekwondo „Creștem campioni la sat”, în localitatea Zubrești. Clubul Sportiv  de Taekwondo este unul dintre cele 6 proiecte finanțate de către Grupul de Acțiune Locală Lunca Bîcului, în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală, ediția 2.0.

Igor Mocanu este un sportiv din Republica Moldova, care a obținut rezultate remarcabile la competiții naționale și europene de Taekwondo, pe parcursul carierei sale sportive. Mereu și-a dorit să împărtășească cunoștințele sale cu noile generații și să aducă un beneficiu din activitatea sa sportivă. Acest fapt l-a motivat să devină profesor de arte marțiale în localitatea sa de baștină, satul Zubrești, raionul Strășeni. „Desfășurând activitatea, m-am trezit la un moment dat tată, profesor, psiholog și prieten apropiat pentru tinerii care îi antrenam. Ei fac parte din familii de diferite pături sociale și educația unora este mai șubredă. Venind la antrenamente, ei înțeleg că aici avem anumite reguli și învață bunele maniere, se respectă unii pe alții, nu fac discriminare în funcție de sex, vârstă sau pături sociale”

Tinerii din satul Zubrești – viitori campioni de Taekwondo 

Pe parcursul activității sale ca profesor, a participat cu echipa sa de discipoli la mai multe campionate. Își amintește cu mândrie cum după participarea tinerilor pentru prima dată la campionat a revenit în localitate cu un braț de medalii. Din cei 23 de tineri care au participat la competiție, 17 dintre ei au fost decernați cu câte o medalie. Participând la competiții municipale și naționale, Igor observase că tinerii altor echipe erau mult mai pregătiți din punct de vedere fizic și era dificil să concureze cu ei: „Discutând cu antrenorii acestor echipe, am aflat că ei au sală de forță cu echipamente performante. În afară de exercițiile acrobatice, ei merg des la sala de forță și cresc randamentul fizic. Atunci am înțeles că pentru a le face față, trebuie și noi să avem o sală de forță”.  

O perioadă de timp a locuit peste hotarele țării. Revenind acasă, se implica mereu în activitățile comunității. Colaborând îndeaproape cu primăria, a aflat despre Grupurile de Acțiune Locală Lunca Bîcului și faptul că acestea susțin implementarea proiectelor locale. De aici a venit și ideea să apeleze la suportul GAL-ului, cu scopul de a deschide o sală de forță pentru Clubul Sportiv de Taekwondo „Creștem campioni la sat”. Conceptul proiectului a fost selectat, iar dorința lui Igor ca cel puțin unul dintre discipolii săi să obțină o centură neagră, l-a motivat să lucreze asiduu în realizarea acestui proiect.   

Igor urma să plece peste hotarele țării, însă când a aflat rezultatele, a decis că este mai important să rămână în țară pentru a realiza proiectul: „aici nu este o chestie care ține de mine, însă de întreaga societate din localitatea Zubrești sau chiar alte localități din jur, deoarece nu există o sală de forță prin apropriere. Pe timp de pandemie cu toții am fost limitați cu deplasările, însă anterior erau mai multe persoane care frecventau lecțiile noastre de taekwondo. M-am simțit obligat să rămân acasă, chiar dacă uneori am fost cam certat de familie că mă ocup prea mult cu activități de voluntariat”.  

Implicarea GAL-urilor în implementarea proiectelor din zonele rurale 

Cristina Grițcu, Manager GAL Lunca Bîcului consideră că este foarte bine venit faptul că a fost deschisă o sală de forță în localitate: „Era înainte o școală de arte în sat, însă s-a închis. Într-adevăr localitatea Zubrești are un număr mare de locuitori și elevi. La fel, aici vin la studii și tineri din localitățile vecine. Este bine că a fost deschisă această sală de sport, pentru ca tinerii să nu se deplaseze atât de mult timp pe drum, până la Strășeni, pentru a se putea ocupa cu sportul”, a povestit Managerul GAL-ului.  

Abordarea LEADER se implementează prin intermediul GAL-urilor, acestea conținând reprezentanți din 3 sectoare: civic, business și public. GAL-urile încurajează teritoriile rurale să găsească modalități noi prin care să devină sau să rămână competitive, să-și valorifice bunurile la maxim. Pentru a se asigura de o implementare reușită a proiectelor, membrii GAL-urilor merg în fiecare localitate și povestesc cetățenilor despre perioada când este apelul, care sunt beneficiile atunci când aplică pentru finanțarea unui proiect din partea GAL-ului, care sunt actele necesare și îi îndrumă atunci când au întrebări. „Foarte des când sunt propuneri de a aplica la un proiect, lumea publică pe site documentele și asta tot. Când mergi însă în localitate și le explici, le este cu mult mai ușor să înțeleagă informația și să aplice. Îi ajutăm cu documentele, care sunt cerințele, cum să formuleze corect informația”, a menționat Cristina.  

Oportunități de dezvoltare pentru tinerii din zonele rurale 

Printre cei prezenți la deschiderea Clubului Sportiv erau și părinții micilor sportivi. Copilul Nataliei Hojmic are 7 ani, îl cheamă David și este pasionat de taekwondo: „La început îi era greu și spunea că nu mai poate, nu mai vrea să meargă la lecții. Dar peste o perioadă de timp nu avea răbdare să se apropie ora de sport”, a relatat mama lui David. Natalia consideră că este important ca în orice localitate tinerii să aibă mai multe oportunități de dezvoltare. „Sper și vreau să se ocupe cu sport și în continuare. Mă uit la alți băieți și când văd forța și entuziasmul lor mă bucură. Băiatul meu e mai sensibil ca și mine și sportul îi va oferi atât forță exterioară, cât și interioară”, a mai adăugat Natalia. 

Prin realizarea diferitor proiecte, care va duce la activarea și mobilizarea resurselor locale, se va îmbunătăți calitatea vieții în zonele rurale. Abordarea LEADER poate aduce modificări semnificative în viața cotidiană a oamenilor din zonele rurale, încurajând totodată cetățenii să își dezvolte spiritul civic. 

Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2.0 este implementat în cadrul proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională – USAID și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului de Cooperare pentru Dezvoltare – Asistența Poloniei. Proiectul este implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER și în strânsă cooperare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Servicii asistența/consultanță juridică

,

12 aprilie 2022
Vizite: 42

Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii, până în data de 26 aprilie 2022, ora 18.00.

Descrierea achiziției (cerințe esențiale): 

 • Acordarea asistenței juridice pentru echipă și partenerii cu care colaborează organizația,; 
 • Consultarea scrisă și orală în materie de drept; 
 • Organizarea și desfășurarea instruirilor pentru echipă, ateliere de lucru cu privire la aspecte juridice de diferită tematică; 
 • Efectuarea cercetărilor sau lucrărilor analitice pe subiecte relevante organizației; 
 • Elaborarea de recomandări legislative; 
 • Contribuție la elaborarea și modificarea cadrului intern (regulamente, proceduri, etc) a organizației și partenerilor cu care colaborează organizația; 
 • Alte activități relevante, la cererea organizației. 

Aplicanți eligibili: 

 • Persoană juridică (inclusiv cabinetul de avocat) sau persoană fizică cu studii superioare cu specializare în drept; 
 • Experiență de lucru în asistența juridică cel puțin 5ani în Republica Moldova; 
 • Cunoștințe vaste și profunde în, dar nu se limitează la, drept civil, comercial, imobiliar și al construcțiilor; 
 • Experiență de lucru în organizații de consultanță juridică de diferite profiluri; 
 • Experiența de lucru cu organizații non-guvernamentale; 
 • Cunoștințe avansate (scrisă și vorbită) în română, engleza și rusa va fi considerată un avantaj.  

Criteriile de evaluare a ofertelor: 

 • Selectarea celei mai avantajoase oferte în baza principiului “Cel mai bun raport preț-calitate”; 
 • Experiența de lucru în domeniul drept; 
 • Experiența de lucru cu organizații non-guvernamentale.  

Pentru mai multe detalii accesați Termenii de Referință.

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pe asistența juridică”

* Aplicantul are dreptul de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale. 

* Ofertantul își exprimă Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele lui de caracter personal în scopul selectării persoanei contractante pentru prestarea serviciilor de asistență juridică. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor și de a rectifica datele furnizate. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Închiderea proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” marcată printr-o expoziție de fotografie

,

25 martie 2022
Vizite: 91

Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER anunță închiderea proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, derulat în perioada 1 februarie 2020 – 28 februarie 2022.

Pe parcursul perioadei de implementare, activitățile din cadrul proiectului au contribuit la promovarea abordării LEADER în Republica Moldova, ca instrument  ce  asigură  dezvoltarea  durabilă  și  modernizarea  zonelor  rurale  din  țară. În acest sens, prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală, au fost susținute 230 de inițiative de dezvoltare locală în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală 2020 și 10 proiecte antreprenoriale inovatoare prin prisma Fondului de Inițiative Pilot 2020. Proiectul a contribuit și la consolidarea GAL-urilor ca modele de dezvoltare pentru sectoare specifice de activitate, cu potențial de a spori semnificativ dezvoltarea economică a regiunii.

Totodată, au fost create 7 GAL-uri noi în baza metodologiei LEADER și a fost încurajată dezvoltarea a 17 parteneriate între GAL-urile din Republica Moldova, în scopul promovării și împărtășirii experienței LEADER, dar și creșterii capacităților instituționale și de implementare a activităților de dezvoltare a microregiunilor sale de către GAL-uri.

Unul dintre rezultatele majore ale proiectului îl constituie promovarea abordării LEADER ca politică națională și crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea cadrului legal de funcționare a GAL-urilor și de finanțare a acestora din Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural. Astfel, la data de 9 aprilie 2021, Parlamentul Republicii Moldova a votat Legea nr. 50 cu privire la Grupurile de Acțiune Locală care permite înregistrarea GAL-urilor în calitate de persoane juridice și implementarea strategiilor de dezvoltare locală  prin intermediul Programului Național LEADER (PNL), conceptualizat și implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) în comun cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Lansarea ediției pilot a Programului Național LEADER va avea loc prin intermediul unui apel al MAIA și este planificat pentru doi ani consecutivi, 2022-2023.

Cu ocazia închiderii proiectului, dar și a anticipării ediției pilot a PNL, a fost lansată expoziția de fotografie „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, care reprezintă 20 de exemple a istoriilor de succes. Aceasta va fi deschisă pentru public în perioada 25 martie – 3 aprilie 2022 și poate fi vizitată la parterul sediului AIPA și MAIA – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, Chișinău. De asemenea, fotografiile pot fi vizualizate într-o galerie online, disponibilă aici.

Mai multe detalii despre activitățile și rezultatele proiectului puteți afla din broșură.

Proiectul „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” a fost finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Centrul pentru cazare temporară a refugiaților: întindem o mână de ajutor Ucrainei 

,

22 martie 2022
Vizite: 92

La parterul unui bloc de locuit de pe strada Drumul Viilor 38/1 din Chișinău, se pare că lucrul clocotește 24 de ore din 24. Printre jucării, pungi cu haine și o rezervă impresionantă de apă, voluntarii Centrului pentru cazare temporară a refugiaților din Ucraina coordonează ajutorul pentru femeile și copiii care au reușit să fugă din zonele de conflict armat. Crearea Centrului este inițiativa Congresului Ucrainenilor din Moldova în colaborare cu Comunitatea Femeilor Ucrainene din Republica Moldova, realizată cu susținerea Solidarity Fund PL în Moldova.  

Diana, voluntară: 

Despre faptul că urmează să se deschidă un Centru pentru refugiați, am aflat din internet și am fost printre primii care au răspuns apelului de a deveni voluntară. Împreună cu membrii echipei am amenajat încăperile pentru a primi beneficiarii Centrului. Am găsit mobilier, am asigurat încălzirea spațiilor și am avut grijă să fie și internet disponibil. Aici sunt 50 de locuri disponibile pentru femei și copii care vin din epicentrul războiului și care au pierdut tot. 

Anna, refugiată: 

Eu sunt din Cernomorsk. Am luat decizia de a pleca, într-o singură zi. Până la frontiera cu Moldova am mers cu mașina, însă acolo era un rând atât de mare, încât mai departe am mers pe  jos – eu cu copilul de trei ani în brațe, sora mea și mama soacră. Despre Centrul din Chișinău am aflat încă de la Cernomorsk și ne-am dorit foarte mult să ajungem anume aici. Între acești pereți mă simt în siguranță, toți sunt receptivi și atenți cu noi.  

Când abia am ajuns, sora mea s-a îmbolnăvit – avea febră foarte înaltă, iar voluntarii i-au venit în ajutor imediat – au chemat ambulanța și au procurat medicamentele necesare. Copilului meu îi este bine, nu se plictisește – se joacă cu alți copii, care sunt mulți aici. 

Centrul pentru cazare temporară a refugiaților din Ucraina este înregistrat oficial în lista punctelor de ajutor a Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, iar echipa de 12 persoane primește permanent cereri din partea celor care doresc să se alăture voluntarilor. 

Adam, voluntar: 

Sunt aici permanent din prima zi de lucru a Centrului. Chiar m-am concediat de la locul oficial de muncă pentru a ajuta. Când vine o persoană nouă, în obligațiile mele intră să aflu de ce are nevoie, să o ajut cu bagajele, să îi asigur hrana sau să-i ofer orice alt fel de suport de care are nevoie. Împreună cu alți voluntari mergem prin blocurile Centrului, răspundem la întrebările refugiaților, le setăm accesul la internet, scoatem gunoiul. Oamenii ajung aici în mod diferit, la început plasam anunțuri în grupul de pe Facebook, însă acum mesajul despre Centrul nostru este transmis de la o persoană la alta prin viu grai, după care  ne sună și se interesează dacă sunt locuri libere. 

Și această metodă funcționează – de când se desfășoară războiul, Centru a căpătat reputația unui loc sigur și ospitalier, așa încât coordonatele lui sunt transmise de la un om la altul printre cei care caută un refugiu. 

Olga, refugiată: 

Am venit la Centru pe jos, folosing Google Maps, iar coordonatele le-am primit de la o verișoară. Atitudinea celor de aici față de noi, este excelentă –  ni se oferă mâncare, internet, este duș și wc. Voluntarii ne ajută foarte mult și din punct de vedere informațional.  

Părinții erau pentru ca eu să plec, m-am speriat că în orașul meu ar putea să nu fie nici mâncare și nici apă. Acum îmi este foarte rușine că eu sunt aici la cald și în siguranță, iar apropiații mei au rămas acolo…  

Victoria, refugiată: 

Dimineața am fost trezită în Irpin de un sms de la copil: „Mamă, deasupra noastră zboară rachete, îmi este frică.” Atunci am înțeles că trebuie să plec urgent la rude. Când treceam peste podul din Irpin, acesta a fost aruncat în aer practic după ce l-am traversat. Până la Odesa am făcut autostopul, noaptea, pe ploaie, pentru a-i lua pe cei apropiați și a-i aduce într-un loc sigur.  

La Chișinău, în Centrul pentru cazarea refugiaților mă simt în siguranță; aici este totul pentru un trai confortabil – apă, căldură. Ne hrănesc foarte bine, produsele sunt calitative. Însă cel mai important – aici se poartă cu noi precum cu niște oameni apropiați. Vă mulțumesc pentru grijă! 

…  

Echipa Solidarity Fund PL în Moldova își exprimă speranța că războiul se va încheia curând și că în Ucraina va reveni pacea. Însă atât timp cât conflictul armat va continua, datoria și dorința noastră sunt să îi sprijinim pe prietenii noștri ucraineni în aceste momente tragice pentru ei și pentru patria lor. 

Până la 20 martie,în Centru și-au găsit adăpost 465 de persoane. Dacă doriți să adăpostiți refugiați din Ucraina sau să-i ajutați în alt mod, vă rugăm să luați legătura cu noi! Linia fierbinte: +37378227235 

Mai multe informații despre activitatea Centrului, puteți găsi aici: https://www.facebook.com/CNUM.MD 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Servicii instruire în limba engleză

,

16 martie 2022
Vizite: 117

Obiectivul achiziției îl constituie organizarea cursurilor de instruire în limba engleză, pentru angajații SFPL în MD.

Pentru atingerea obiectivului declarat, prestatorul va avea următoarele responsabilități:

 1. Organizarea cursului de instruire în limba engleză, structurat pe 3 grupe: Elementary, Intermediate și Upper Intermediate;
 2. Elaborarea și furnizarea materialelor de suport audienților cursului;
 3. Evaluarea cursului de instruire și întocmirea raportului privind activitatea de instruire;
 4. Eliberarea certificatelor de absolvire a cursului de instruire (în cazul persoanelor juridice).

Condiții de participare la procesul de achiziție: 

 1. Prestatorul va livra programul de instruire coordonat cu beneficiarul, care va include structura și conținutul cursului de instruire;
 2. Prestatorul va folosi metode interactive de instruire și tehnici de formare și dezvoltare a competențelor lingvistice;
 3. Locația desfășurării va avea loc preponderent online, cu posibilitatea de offline.

Aplicanți eligibili/calificări necesare: 

 1. Diplomă de studii universitare (licență sau echivalent) al formatorului în domenii relevante serviciilor prestate;
 2. Acreditarea/autorizarea Ministerului Educației și Cercetării al RM/organele abilitate (în cazul persoanelor juridice);
 3. Minim 5 ani experiență în domeniul organizării cursurilor de limba engleză și de colaborare cu ONG-uri/agenți economici/Instituții Publice.

Pentru mai multe detalii despre termenii de referință click aici. Termenul limită de depunere a dosarelor: 11/04/2022, ora locală 09:00.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Construim în continuare parteneriate durabile în domeniul dezvoltării regionale și urbane 

,

14 martie 2022
Vizite: 101

Continuăm să construim parteneriate sustenabile la nivel local și regional prin implementarea integrată proiectelor de revitalizare urbană și susținerea activităților comune în domeniul dezvoltării regionale și urbane din Republica Moldova.

În acest context, colegele noastre Alina Ghilaș și Anastasia Ștefăniță au participat recent la conferința finală a proiectului „Eficientizarea infrastructurii publice în cartierul Ungheni Vale”, implementat de Primăria municipiului Ungheni, în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, co-finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) si Solidarity Fund PL in Moldova din surse PolishAid. 

În cadrul evenimentului s-a menționat despre succesul implementării participative a proiectului și despre impactul pozitiv pe care îl au rezultatele acestuia asupra securității ecologice a locuitorilor Ungheniului, mai ales datorită faptului că acest oraș este una dintre cele mai active localități din țară în ceea ce privește implicarea în procesul național de Revitalizare Urbană – instrument ce contribuie la îmbunătățirea zonelor urbane în condiție critică, care au nevoie de schimbări sociale, arhitecturale și economice. Activitățile principale prevăzute în cadrul proiectului au cuprins acțiuni de consolidare a colaborării APL – GIL (grup de inițiativă locală), lucrări de extindere a sistemului centralizat de canalizare, educația ecologică și sensibilizarea populației, lucrări de iluminat public și acțiuni de diseminare a bunelor practici. 

Alina Ghilaș, coordonatoarea Programului de Dezvoltare Urbană, a declarat că este foarte important să fie asigurată în continuare durabilitatea proiectelor, revitalizarea fiind de neconceput fără consolidarea capacităților APL-urilor din regiune în dezvoltarea și implementarea proiectelor integrate. 

În continuare, echipa noastră a efectuat vizite la Agenția de Dezvoltare Regională Nord, primăria mun. Bălți, precum și în zona de revitalizare urbană.  

În cadrul ședințelor de lucru cu Maria Prisăcari, directoarea ADR Nord, au fost discutate planurile de acțiuni ulterioare pentru dezvoltarea revitalizării urbane în regiunea de nord a țării, precum și posibilele măsuri de sprijin pentru implementarea a Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova (2021-2027).  

La întâlnirea cu Tatiana Dubițcaia, viceprimarul mun. Bălți și specialistul în dezvoltare urbană Dan Moraru, au fost discutate aspectele colaborării planificate în contextul implementării proiectului comun care urmează a fi cofinanțat de FNDRL, primăria Bălți și SFPL in MD în cadrul Fondului de Sinergie și posibilitățile de a oferi sprijin suplimentar pentru elaborarea documentelor strategice pentru municipiul Bălți. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Solidarity Fund PL în Moldova anunță etapa a II-a a Fondului de Sinergie ediția 2021/2022 

,

10 februarie 2022
Vizite: 59

Fondul de Sinergie este un instrument al Solidarity Fund PL in Moldova, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish aid și este implementat în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova și Ministerul Fondurilor pentru Dezvoltare și Politică Regională al Republicii Polonia.

Scopul Fondului este de a consolida abordarea de revitalizare urbană în Republica Moldova drept instrument eficient de dezvoltare urbană integrată, prin cofinanțarea proiectelor implementate de autoritățile publice locale în cooperare cu partenerii locali.  

Fondul de Sinergie vine în sprijinul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și presupune cofinanțarea din surse publice și externe împreună cu contribuția APL a unui proiect integrat de revitalizare urbană, cu potențial de a deveni proiect-model. Sinergia se va manifesta prin cofinanțarea din sursele SFPL în MD a proiectelor care au fost selectate în cadrul apelului competitiv al FNDRL, Programul 2 „Dezvoltare Urbană”, domeniul de intervenție 2.3 „Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice”. 

Fondul de Sinergie – ediția 2021/2022 este un fond pilot care intenționează să susțină abordarea integrată de revitalizare urbană și să consolideze componenta economică și socială a proiectelor depuse la FNDRL.  

IMPORTANT: Pot aplica la etapa a II-a a Fondului de Sinergie doar orașele care au fost selectate pentru co-finanțare din sursele FNDRL la concursul din 2021 și au primit scrisoare de garanție din partea Solidarity Fund PL în Moldova în anul 2021, în cadrul primei etape a Fondului de Sinergie. 

Termenul pentru depunerea Formularului de aplicare și a bugetului de către aplicanți este de până la 24.02.2022, pe e-mail: SPF@solidarityfund.md .

Mai multe detalii puteți găsi în Regulile de participare, etapa a II-a a Fondului de Sinergie. 

Formularul de aplicare este accesibil aici, iar bugetul poate fi completat aici. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Echipament tehnic și accesorii 

,

9 februarie 2022
Vizite: 60

Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.  

Descrierea achiziției: Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru achiziționarea următoarelor tipuri de echipament tehnic și accesorii prezentate aici.

Aplicanți eligibili:  

În cadrul concursului pot participa companii care comercializează echipament tehnic și dețin licență și/sau autorizație relevantă.  

Companiile vor furniza echipamentul menționat mai sus în dependență de necesitățile survenite pe parcursul perioadei de derulare a contractului.  

Vor fi acceptate ofertele financiare pentru toate tipurile de echipament menționat. Candidații pot depune oferta pentru toată gama de produse solicitată sau doar pentru anumite produse disponibile.  

Criteriile de evaluare a ofertelor:  

 • Prezentarea setului complet de acte solicitate; 
 • Corespunderea structurii ofertei cu cerințele enumerate mai sus;  
 • Avantajul ofertei, respectând raportul de calitate/preț.  

Oferta trebuie să conțină următoarele date:   

 1. datele de contact (companie, adresa sediului oficial, adresa de corespondență, adresa de e-mail, datele persoanelor de contact, numărul de telefon); 
 1. oferta de preț (prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe);  
 1. termeni și condițiile de plată.  

La ofertă vor fi anexate următoarele documente: 

 1. Certificat de înregistrare a întreprinderii emis de Camera Înregistrării de Stat/Agenția Servicii Publice;  
 1. Licență/Autorizație de activitate;  
 1. Alte documente relevante. 

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pe echipament tehnic”Termenul limită de depunere a dosarelor: 23.02.2022 

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs. cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md 

Urmare a licitației deschise „Achiziție echipament tehnic și accesorii”, au fost selectate 3 companii care sunt contractate pentru colaborare: FPC „Aproservice-X” S.R.L.; „BTS PRO” SRL.; „NOVA IT” SRL.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Ediția Acces pentru Succes+ 2021 la final – rezultate și perspective

,

29 decembrie 2021
Vizite: 144

Ediția Acces pentru Succes+ 2021 (A2S+) are drept scop susținerea partenerilor locali de pe ambele maluri ale Nistrului pentru consolidarea cooperării și încrederii, prin asigurarea sustenabilității parteneriatelor create și dezvoltate în cadrul proiectului A2S (2017-2019), pentru dezvoltarea locală.

Baza pentru dezvoltarea încrederii între comunitățile celor două maluri ale Nistrului este susținerea platformei de dezvoltare locală construită în cadrul A2S, care implică toate părțile interesate din cadrul comunităților, bazată pe utilizarea resurselor locale și dezvoltarea potențialului local, favorizând astfel obținerea rezultatelor concrete în comunitățile locale.

În urma lansării apelului de propuneri în luna mai 2021, au fost selectate 3 parteneriate care au veni cu idei inovative de îmbunătățire și modernizare a infrastructurii și consolidare a relațiilor inter-comunitare. Aceste parteneriate sunt intre localitățile:

 1. Climăuții de Jos – Rașcov – Crasnîi Octeabri – Slobozia-Rașcov;
 2. Lunga (Dubăsari) – Dubăsarii Vechi;
 3. Telița – Maiac.

În cadrul proiectului au avut loc activități precum:

 1. Construirea unei scene de vară în satul Climăuții de Jos (cu suportul APL);
 2. Amenajarea unui teren de joacă în parcul central din satul Rașcov (cu suportul APL);
 3. Crearea și amenajarea unei săli de sport în satul Crasnîi Octeabri (cu suportul APL);
 4. Amenajarea iluminării stradale în satul Slobozia-Rașcov (cu suportul APL);
 5. Crearea unui centru multimedia în biblioteca școlii МОУ «СОРМШ №7» din or. Dubăsari (cu suportul APL);
 6. Construirea unui bloc sanitar în parcul din satul Dubăsarii Vechi (cu suportul APL);
 7. Amenajarea iluminării stradale în satul Telița (cu suportul APL);
 8. Amenajarea iluminării stradale în scuarul din satul Maiac (cu suportul APL).

Pe lângă activitățile enumerate mai sus, au avut loc și evenimente cu participarea comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului, prin care a fost partajată experiența acumulată și bunele practici.

Evenimentul de închidere al Fondului de Granturi Mici, Ediția Acces pentru Succes+ 2021, a reunit comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului, care au implementat în comun activitățile din cadrul proiectului. Scopul evenimentului a fost de a partaja rezultatele și experiența acumulate în timpul realizării proiectului (Septembrie-Decembrie 2021), reflectarea asupra provocărilor și lecțiilor învățate, analiza perspectivelor de colaborare pentru anul 2022 în cadrul direcției de dezvoltare – Consolidarea încrederii dintre comunități și stabilirea relațiilor de cooperare dintre ambele maluri ale Nistrului.

Acest eveniment este desfășurat în cadrul Fondului de Granturi Mici, ediția Acces pentru Succes+ 2021, finanțat de Polish Aid și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Servicii de imprimare și design (materiale de vizibilitate)

,

22 decembrie 2021
Vizite: 98

Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă până în data de 14 februarie 2022, pentru executarea comenzilor de tipărire și design al logotipului, pattern-ului sau a altor tipuri de imagine și text pe materiale sau suprafețe diverse.

Pentru a afla mai multe detalii despre serviciul solicitat și tipurile de imprimare click aici.

Aplicanți eligibili:  

 • În cadrul concursului pot participa  companii care prestează servicii de imprimare și design și dețin licență și certificare relevantă. 

Companiile vor oferi servicii de design și imprimare a logotipului și/sau patternului SFPL, precum și a diferitor poze pe agende, carnete, pixuri, creioane, căni, maiouri, hanorace, pungi din pânză, hârtie, etc. 

Vor fi acceptate ofertele financiare pentru toate tipurile de servicii menționate. Candidații pot depune oferta pentru toată gama de produse solicitată sau doar pentru anumite produse disponibile. 

Sarcini și responsabilități: 

 • Realizarea în timp util și calitativ a tipăririlor și designului; 
 • Abilități de lucru și existența echipamentului necesar pentru diverse tipuri de imprimare;  
 • Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate. 

Oferta Dvs. trebuie să includă: 

 • Tipurile de servicii prestate; 
 • Portofoliul (prezentarea mostrelor, referințe la portofoliul de clienți); 
 • Oferta financiară (onorariul) pentru serviciile propuse în lei moldovenești (MDL)
 • Copia licenței/Certificatului de înregistrare a companiei ; 

*Notă: Unele proiecte din sursele cărora vor fi remunerate serviciile de traducere sunt scutite de TVA. La necesitate, prestatorii de servicii vor primi o scrisoare de confirmare în acest sens de la angajator.  

Criteriile de evaluare: 

 • Prezentarea setului complet de acte solicitate 
 • Corespunderea structurii ofertei cu cerințele enumerate mai sus; 
 • Experiența candidatului (minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu); 
 • Avantajul ofertei, respectând raportul de calitate/preț. 

Procedura de aplicare:  

Persoanele juridice interesate vor transmite dosarul în format electronic, la adresa de e-mail procurements@solidarityfund.md, cu mențiunea „Servicii de imprimare și design”.  

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 februarie 2022, ora 18.00 (termen extins).

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. 

Rezultatul desfășurării procesului de achiziție se va comunica individual tuturor ofertanților participanți la acest proces, pe adresa electronică indicată în ofertă. 

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă
Istorii de succes

Prestarea serviciilor de catering, chirie sală/spațiu pentru evenimente

,

7 decembrie 2021
Vizite: 80

Solidarity Fund PL în Moldova Vă invită să faceți o ofertă pentru prestarea (i) serviciilor de catering, (ii) chirie sală/spațiu pentru evenimente, pentru desfășurarea activităților pe parcursul anilor 2022-2024 care urmează a fi asigurate cu respectarea normelor pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Solidarity Fund PL în Moldova Vă invită să faceți o ofertă pentru prestarea (i) serviciilor de catering, (ii) chirie sală/spațiu pentru evenimente, pentru desfășurarea activităților pe parcursul anilor 2022-2024 care urmează a fi asigurate cu respectarea normelor pentru prevenirea răspândirii COVID-19: Lot 1: Catering (meniu pentru prânz, cină, pauză de cafea); Lot 2: Chirie sală/ spațiu pentru conferințe.

Cerințe pentru serviciile de catering:

 • Companii care prestează servicii de alimentație publică și dețin licență și certificare relevantă;
 • Meniu divers, iar meniul pauzelor să includă cafea naturală, ceai în sortiment;
 • Servicii logistice complete;
 • Transportarea bucatelor în condiții corespunzătoare (ambalaj, emperature etc.).     

Cerințe pentru sala prevăzută pentru desfășurarea evenimentelor:

 • Locație potrivită pentru acomodarea grupurilor de aproximativ 20-35 de persoane (capacitatea sălii 50+ persoane), 50-100 de persoane (capacitatea sălii 100+ persoane) și peste 100 de persoane (capacitatea sălii 120+ persoane);
 • Preferabil cu amplasare centrală, proximitate față de centrul orașului Chișinău sau amplasare în extravilanul orașului, maximum 50 de km de la Chișinău;
 • Cu servicii de alimentație incluse sau cu posibilitatea contractării serviciilor de catering (Companii care prestează servicii de alimentație publică și dețin licență și certificare relevantă);
 • Echipament necesar:  proiector, ecran de proiecție, boxe, microfoane;
 • Existența mai multor săli pentru desfășurarea concomitentă a panelelor va constitui un avantaj;
 • Existența spațiilor outdoor potrivite pentru activități de team-building va constitui un avanta;
 • Locuri de parcare (locuri de parcare gratuite pentru organizatori va constitui un avantaj);
 • Cu sau fără facilități de cazare.

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de referință.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 24.01.2022, ora 18.00 (termen prelungit).

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusive în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

0

ani de activitate în
Republica Moldova

0

proiecte de dezvoltare
locală co-finanțate

0

parteneriate facilitate

0

membri în echipă